VEIDEKKE GJENVINNING SATSER I DRAMMENSREGIONEN

Veidekkes datterselskap, Veidekke Gjenvinning A/S, har kjøpt Bakke Renovasjon, som er avfallsvirksomheten i Bakke Transport A/S. Virksomheten er godt innarbeidet i distriktet i Drammen og Eiker. Overtakelsen gjøres gjeldende fra 1. januar 2000.


Kjøpet av Bakke Renovasjon må sees som et ledd i Veidekke Gjenvinnings satsing i Drammens-regionen. Fra før av er Veidekke Gjenvinning etablert bl.a. på Lindum Avfallsdeponi gjennom sitt eierskap i BA Gjenvinning, som der driver med mottak og gjenvinning av tyngre byggavfall.

Abonner