VEIDEKKE GJØR NOK ET STRATEGISK OPPKJØP INNEN ASFALT OG FERDIGBETONG

Gjennom oppkjøpet av virksomheten til Hans Gaarder A.S. i Larvik styrker Veidekke sin posisjon innen asfalt og ferdigbetong i Buskerud, Vestfold og Telemark. Overtakelsen skjer 1. august i år og er en satsing som vil innebære en styrking av virksomheten. - Alle ansatte får beholde sine arbeidsplasser, og det er vårt mål også å videreutvikle og styrke relasjonene til Gaarders kunder, sier adm. direktør Terje R. Venold i Veidekke.

Det er inngått avtale mellom Hans Gaarder A.S. og Veidekke ASA om at Veidekke skal overta selskapets asfalt- og ferdigbetongvirksomhet med virkning fra 1. august 1998. Partene er enige om ikke å offentliggjøre overtakelsessummen.

Hans Gaarder A.S. ble etablert i Larvik omkring 1950 som et tradisjonelt entreprenørselskap. Siden den gang har selskapet bygget opp en solid posisjon innen produksjon av asfalt og ferdigbetong, og produserer i dag ca. 100.000 tonn asfalt og 50.000 kubikkmeter ferdigbetong ved selskapets anlegg i Skien, Larvik og Tønsberg. I fjor hadde selskapet en omsetning på 90 mill. kroner.

Selskapet, som eies av Hans Gaarder jr., har 25 fast ansatte og 35 sesongansatte. Veidekke vil videreføre virksomheten gjennom de nye selskapene HG Betong A.S og HG Asfalt A.S.

Veidekkes overtakelse medfører ingen endringer for selskapets ansatte, som alle får tilbud om ansettelse i de nye selskapene, og samarbeidet med selskapets leverandører og underentre-prenører vil bli videreført.

- Jeg er opptatt av at selskapets posisjon og størrelse innen produksjon av asfalt og ferdig-betong skal sikres, og jeg har kommet til at dette best kan skje ved at virksomheten overtas av en seriøs og betydelig aktør innen bransjen. Jeg betrakter Veidekke som en slik aktør, sier eier og daglig leder, Hans Gaarder jr.

- For oss er overtakelsen av Gaarders virksomhet i tråd med Veidekkes vedtatte strategi om å forbli landets ledende asfaltentreprenør. Videre er det et skritt på veien mot å bli en ledende produsent av ferdigbetong i Norge, sier adm. direktør Terje R. Venold i Veidekke.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Daglig leder Hans Gaarder jr., telefon 33 13 58 58, mobiltelefon 905 21 195
Adm. direktør Terje R. Venold, telefon 66 98 53 00, mobiltelefon 905 82 323
Divisjonsdirektør Vidar Aarvold, telefon 66 98 53 00, mobiltelefon 905 53 383

Billingstad/Larvik 17. juni 1998
VEIDEKKE ASA HANS GAARDER A.S.

Abonner