Veidekke har signert kontrakt med Jernbaneverket: Skal bygge nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Asker

Veidekke ASA har i dag signert kontrakt med Jernbaneverket for bygging av dobbeltspor mellom Sandvika og Asker. Kontrakten er på noe over 400 millioner kroner.


Kontrakten
Kontrakten gjelder jernbanestrekningen E16 - Lars Jongs vei, en strekning på nesten 1.300 m. Mellom E16 og Slependveien omfatter arbeidet:

- Nye bruer over Johan Grauers gate/E16, samt ombygging av eksisterende bru.

- Ny overgangsbru for Jongsbruveien over jernbanen.

- To betongtunneler med enkeltspor for de to nye sporene fra Hestehaugen til under Slependveien, samt betongtrau inn mot tunnelene.

- Støttemurer og ny undergang for gang/sykkelveg.

- Underbygning, tekniske installasjoner etc.


Fra Slependveien til Lars Jongs vei gjelder kontrakten dobbeltsporet betongtunnel i løsmasser på hele strekningen, inkludert blant annet underbygning og tekniske installasjoner.


- Vi starter arbeidet umiddelbart, og med en anleggsperiode på to og et halvt år overleverer vi prosjektene i mai 2004, sier Opsahl.


For mer informasjon, ta kontakt med:

Konserndirektør Ole Arnfinn Opsahl,
tlf. 21 05 74 49 / 909 78 568
Prosjektleder Eldgrim Ødemotland,
tlf. 21 05 78 46 / 920 28 560
Konserndirektør informasjon, Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner