Veidekke har solgt kontorbygget Fornebuveien 7 - 9

Veidekke har solgt Fornebuveien 7 - 9 på Lysaker til Chr. R. Bull AS for 65,5 mill. kroner. Overdragelse vil skje når bygget er ferdig.

Prosjektet er utviklet av Veidekke Divisjon Eiendom, og bygges i totalentreprise av Veidekke Divisjon Bygg. Fornebuveien 7 - 9 er utført i tre kontoretasjer og to underetasjer med parkering og lagerareale. Samlet gulvareal er 5.542 kvadratmeter. Bygget har en strategisk beliggenhet, med god eksponering mot Drammensveien.

Grunnarbeidene ble påbegynt i februar 1997, og overleveringsdato er fastsatt til 1. april 1998. Bærekonstruksjoner og etasjeskiller er utført i plasstøpt betong. Arkitekt er DARK Arkitekter a.s

Bygget er allerede fullt utleid, med firmaene Computer Associates og Nokia som leietakere.

VEIDEKKE ASA

Abonner