VEIDEKKE HOLDER FAST PÅ 5 %-MARGINEN

Gode resultater kan ikke kjøpes, de skapes, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke. I vår videre vekst og utvikling vil vi fortsatt ha et hovedfokus på 5 %-marginen. Det å møte et strammere marked krever økonomiske og finansielle muskler, og det er kvaliteten på den løpende virksomheten som må skape dette grunnlaget, sier Venold. Økt verdiskapende samspill med våre kunder, leverandører og mellom våre forretningsområder er hovedgrunnen til at vi fortsatt leverer solide økonomiske resultater, legger Venold til.

Lønnsomhet vil bli prioritert fremfor volum også i tiden fremover, med særlig fokus på risiko, både ved inngåelse av kontrakter og ved kontrahering av leverandører og underentreprenører. Med den styrke Veidekke har i egen organisasjon, vel utviklede samarbeidsrelasjoner til kunder og leverandører og en god ordrereserve har selskapet gode forutsetninger for å møte en strammere markedssituasjon. Målet om å opprettholde en egenkapitalrentabilitet på 20 % tilsvarende en resultatmargin på nivå 5 % ligger fast, sier konsernsjef Terje R. Venold.


Omsetningen for årets første ni måneder var 4.075 mill. kroner sammenlignet med 3.721 mill. kroner på samme tid i fjor. Resultat før skatt ble 223,4 mill. kroner, og er på nivå med fjoråret (225,8 mill. kroner) til tross for at selskapet hadde store salgsgevinster i 1997.


Resultat pr. aksje for 3. kvartal er kr. 5,81 (kr. 4,50), og for årets første ni måneder kr. 13,19
(kr. 13,35).


Samlet ordrereserve for bygg- og anleggsvirksomheten er på et tilfredsstillende nivå og var 2.838 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal, sammenlignet med 2.610 mill. kroner på samme tid i fjor og 2.710 mill. kroner ved årsskiftet.

Abonner