Veidekke i Bergen med nye jobber: Kontrakter for til sammen 155 millioner kroner


Fiskefôrfabrikk på Horsøy og Måløy.

Veidekke skal levere bygningsmessige arbeider i totalentreprise for ny fiskefôrfabrikk for Seagrain på Horsøy ved Askøy og i Måløy. Byggene har en grunnflate på ca 1.000 m2 og en høyde på 33 m. I tillegg er det noen mindre lagerbygg. Kontraktspartner for Veidekke er nederlandske Wijnveen Ebe b.v. Kontraktssummen er 70 mill. kroner. Arbeidene starter umiddelbart med ferdigstillelse november 2002.


3. etasje Bygarasjen
VS-Gruppen (Veidekke og Selmer Skanska) skal bygge et 20.000 m2 nytt parkeringsdekke på Bygarasjen i Bergen. Byggherre er A/S Nygårdstangen. Veidekkes andel av kontrakten er 33 mill. kroner. Arbeidene er i gang og skal ferdigstilles 1. juni 2002

Butikk Husnes
Veidekke skal bygge ny RIMI butikk på Husnes for Hakon Eiendom. Kontrakten omfatter nytt bygg på ca 1.300 m2 , parkeringsplasser og gangvei. Arbeidene starter i nærmeste framtid, og total byggetid er sju måneder. Kontrakten er på 12 mill. kroner.


Sentrallager for Hakongruppen
Veidekke har startet arbeidene med tilrettelegging av tomt for nytt sentrallager for Hakongruppen på Lønningen Industriområde. Kontrakten omfatter ca 90.000 m3 sprenging og 80.000 m3 masseutskifting. Arbeidene skal være avsluttet i november i år. Kontrakten er på 13,5 mill. kroner.


Settefiskanlegg i Florø
Veidekke starter umiddelbart arbeidene med nytt settefiskanlegg for Fjordbase AS i Florø. Bygget er på ca 1.000m2 og utføres i totalentreprise. Kontrakten er på 6 mill. kroner. Arbeidet skal ferdigstilles 31. januar 2002.


Andre kontrakter
- Vi har også fått flere mindre kontrakter med private og offentlige byggherrer for til sammen 20 mill. kroner, forteller Folkedal. - Dette er betong-, mur- og tømmerarbeider som utføres med egne ansatte, sier han. I tillegg venter Veidekke avgjørelser på flere større prosjekter de neste månedene.


- Dette gjelder både forhandlede kontrakter og rene anbudskonkurranser, og det er grunn til å anta at den samlede ordretilgang vil øke utover høsten, sier Folkedal.


For mer informasjon ta kontakt med:

Distriktssjef Lars Rune Folkedal,
tlf. 55 38 70 00 / 913 46 978.
E-post: lars-rune.folkedal@Veidekke.no

Konserndirektør informasjon Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner