Veidekke i Bergen med nye kontrakter: NYE OPPDRAG FOR TIL SAMMEN 56 MILIONER KRONER


Veidekke ASA, Distrikt Bergen, har inngått fire nye kontrakter for til sammen 56 millioner kroner.
Kirke og idrettshall
Den største kontrakten gjelder bygging av Sælen kirke. Kirken skal bygges ved idrettsanlegget på Varden i Fyllingsdalen. Veidekke vant anbudskonkurransen med en totalentreprise på 25,4 millioner kroner. Gjennom prosjektet får selskapet brukt sine egne fagfolk i faggruppene forskaling, mur og tømmer. Byggherre er Bergen Kirkelige Fellesråd. Oppstart er i august 2000, med ferdigstillelse 31. oktober neste år.


Veidekke skal også bygge ny idrettshall for Studentsamskipnaden i Bergen. Hallen blir liggende i området ved Norges Handelshøyskole. Prosjektet er en forhandlet totalentreprise på 17,8 millioner kroner.

Idrettshallen bygges etter Astron-konseptet med bæresystem i stål, og skal inneholde håndballbane, to squash-baner, styrkerom, aerobichall, spinningrom og klatrevegg i tillegg til garderober. Grunnarbeidene starter i løpet av august 2000, og arbeidet vil vare i om lag et år.


Boligkontrakter
Veidekke har også inngått to kontrakter i forbindelse med nye boligprosjekter i Bergen. Den største gjelder grunnarbeid og råbygg i betong for 18 leiligheter i terrasseblokk på Åstveit. Kontrakten på 7,5 millioner kroner ble vunnet i anbudsmarkedet. Arbeidene på Golfstien Terrasse vil starte i september 2000, med ferdigstillelse i april 2001. Byggherre er Erstad & Lekven Utbygging AS.


Den siste kontrakten gjelder bygging av råbygg i betong til to boligblokker i Laksevåg. Kontrakten på 5,2 millioner kroner er vunnet i anbudsmarkedet. Kontrakten inneholder også en opsjon på en tredje blokk. Oppstart august 2000, med ferdigstillelse i desember. Byggherre for Nygård Terrasse er Bybo AS.

Abonner