VEIDEKKE I FREMGANGVeidekke

· Bedret resultat
· Styrket finansiell stilling
· Øket ordrereserve
· Utbyttet foreslås økt fra kr. 3,00 til kr. 5,50 pr. aksje

Veidekkes omsetning i 1996 var 4.058 mill. kroner mot 3.965 mill. kroner i 1995. Resultat før skatt ble betydelig bedre enn året før, og økte til 121,2 mill. kroner fra 78,4 mill. kroner. Det var en markant resultatforbedring innen både Bygg og Anlegg.

Ordrereserven for Bygg og Anlegg ved utgangen av året var 2.261 mill. kroner mot 1.944 mill. kroner på sammet tid året før. Asfalt har i tillegg en langsiktig ordrereserve på 170 mill. kroner. Selskapets egenkapital er styrket og andelen økte fra 29,2 % i 1995 til 33,7 %.

Resultat pr. aksje ble kr. 13,83, sammenlignet med kr 9,13 i 1995. Selskapets styre vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på kr. 5,50 pr. aksje.

Foreløpig årsrapport for 1996 kan lastes ned via Internett på Hugin Online: http://www.huginonline.no/VEI/rapporter.shtml

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Adm. direktør Terje R. Venold tlf. 66 98 54 05 eller 905 82 323 (mobil)
Finansdirektør Jørgen G. Michelet tlf. 66 98 54 40 eller 906 91 117 (mobil)
Økonomidirektør Dag Andresen tlf. 66 98 54 38 eller 31 28 75 48 (privat)

Abonner