Veidekke i nytt OPS prosjekt: Kontrakt med Statens vegvesen signert i dag

Statens vegvesen og selskapet Allfarveg AS har i dag signert kontrakt på bygging, drift og vedlikehold av OPS-prosjektet E 39 Lyngdal - Flekkefjord. Kontraktens nåverdi er på nærmere 1,2 mrd. kroner. Anleggsarbeidene starter umiddelbart, og veien skal stå ferdig i september 2006. Allfarveg AS eies 50/50 av Veidekke ASA og Sundt AS. Veidekke Entreprenør AS skal lede arbeidsfellesskapet som skal bygge veien, og Kolo-Veidekke AS skal forestå drift og vedlikeholdsarbeidet.
Kontrakten omfatter det andre av tre OPS-prosjekter (Offentlig Privat Samarbeid) som Stortinget har besluttet å gjennomføre. Det første OPS-prosjektet var E 39 Klett-Bårdshaug i Sør-Trøndelag. Utbyggingskontrakten, som er på ca 1,2 milliarder kroner, omfatter bygging av ca. 18 km ny vei mellom Feda og Handeland i tillegg til oppgradering av eksisterende vei mellom Lyngdal - Feda og Handeland - Flekkefjord. Dessuten skal Allfarveg i en periode på 25 år også ha ansvar for drift og vedlikehold av den nye og den eksisterende veien mellom Lyngdal og Flekkefjord, en strekning på totalt 38 km. Kontrakten er den største enkeltkontrakt som Veidekke har inngått.


På den nye veistrekningen blir det i alt syv tunneler og åtte broer, inkludert ny hengebro over Fedafjorden, en bro som vil fremstå som et betydelig landemerke i området når den står ferdig.


Utbyggingen av ny E 39 skal gjennomføres av VKR-Gruppen, et arbeidsfellesskap som består av Veidekkeselskapene Veidekke Entreprenør AS og Br. Reme AS, samt Kruse Smith AS. Veidekkes andel blir dermed ca. 70 prosent. I driftsfasen vil drift og vedlikehold av veistrekningen bli ivaretatt av Kolo Veidekke AS, som er en betydelig aktør i dette markedet.


Allfarveg AS investerer ca. 120 millioner kroner i prosjektet. I tillegg finansieres prosjektet via lån fra DnB NOR i samarbeid med den Europeiske Investeringsbanken (EIB) og Nordiske Investeringsbanken (NIB).


- Vi ser på denne OPS-kontrakten som både spennende og utfordrende, sier konsernsjef i Veidekke ASA, Terje R. Venold. - Vi får anledning til å trekke på hele Veidekkes bredde og kompetanse. Gjennom prosjektet håper vi også å høste erfaringer som vi senere kan dra nytte av i samarbeidet med veimyndighetene om nye utbyggingsoppgaver, sier Venold.


Oppstart av arbeidene vil bli i begynnelsen av mai måned. Trafikkpåsetting på strekningen Lyngdal - Flekkefjord og oppstart av driftsperioden vil bli i september 2006.


For mer informasjon vennligst kontakt:


Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA,
tlf. 905 82 323
Styreformann Espen Moe, Allfarveg AS,
tlf. 920 55 093
Daglig leder Torgeir Øvstebø, Allfarveg AS,
tlf. 95136609
Finansdirektør Jørgen G. Michelet, Veidekke ASA,
tlf. 917 43 856
Konserndirektør kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen, Veidekke ASA,
tlf. 905 19 360

Abonner