Veidekke i Stockholm kjøper Marabous Hovedkontor

Dermed vil Veidekke få god tid til å forhandle med nye leietakere som skal overta, når Kraft Sverige AB flytter inn i sine nye lokaler i 2002.


Det er i tillegg gitt byggetillatelse for ytterligere 5.000 m2 kontorer.


- Veidekke håper imidlertid å få til en bruksendring, slik at vi kan bygge boliger i stedet, sier Bergquist. - Lignende bruksendringer er gjort for naboeiendommene, så vi regner med at det skal gå i orden, legger han til.


Hvis det ikke gis bruksendring, vil det i stedet bli bygget kontorer etter gjeldende byggetillatelse.


Kunstpark
Marabous hovedkontor kan sammenlignes med Freias hovedkontor i Oslo. Eiendommen består også av en kunstpark, som har vært stengt for offentligheten. Gjennom en avtale mellom Kraft og Sundbyberg blir nå parken åpnet for allmennheten. Foreløpig er det inngått en avtale om offentlig tilgang i 25 år, med opsjon for forlengelse.


For mer informasjon ta kontakt med:

Administrerende direktør i Veidekke Bostad & Fastighet, Håkan Bergquist,
tlf. 00 46 8 728 56 40 / 00 46 706 63 62 31.


Abonner