Veidekke i Telemark med to nye kontrakter for til sammen 110 mill. kroner

Veidekke Entreprenør AS i Telemark har inngått to nye kontrakter på hhv. Gaustatunet og ny Klorfabrikk på Rafnes.
På Gaustatunet skal det bygges 46 leiligheter i totalentreprise. Beliggenheten er i tilknytning til alpinanlegget på Gaustablikk. Alle leilighetene er solgt, og det er oppstart på grunnarbeidene rett etter påske. Kontrakten er på 50 mill. kroner eks. mva. og ferdigstillelse er sommeren 2006.


Den andre kontrakten er med det tyske selskapet Uhde og gjelder fase 2 på den nye klorfabrikken på Rafnes. Veidekke er i ferd med å ferdigstille fase 1 og skal rett etter påske starte opp med den nye kontrakten. Denne entreprisen er på ca 60 mill. kroner eks. mva. og arbeidet gjennomføres i et samarbeid mellom Veidekkes virksomhet i Telemark og Vestfold.


- I tillegg til den kontrakten vi inngikk med Steen & Strøm i forrige måned på utbyggingen av Down Town, har vi nå en rekordstor ordrereserve for virksomheten vår i Telemark og er svært godt fornøyd med situasjonen. Dette gir arbeid til mange av våre ansatte i lang tid framover, sier distriktsleder Trond Karlsen


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Distriktsleder Trond Karlsen,
mobiltelefon 906 15 930 eller trond.karlsen@veidekke.no
Prosjektleder Jørn Chramer,
mobiltelefon 911 82 028 eller jorn.chramer@veidekke.no

Abonner