Veidekke i Trondheim med ny storkontrakt

Veidekke Entreprenør AS har inngått kontrakt med Trøndelag Investeringsselskap A/S om ombygging og utvidelse av Ivar Lykkes vei 3 på Tiller der Plantasjen og Skeidar nå holder til. Kontrakten er en forhandlet totalentreprise og har en kontraktssum på 135 mill. kroner ekskl. mva.
Arbeidene med bygging av nytt areal for Plantasjen samt bygging av parkeringshus under bakken startet i juli. Denne kontrakten er nå utvidet med bygging av en ny Maxi butikk for Hakon og påbygging og ombygging av eksisterende arealer.


Nåværende areal er totalt på ca. 16.000 m2, og arealet skal utvides til i alt ca. 36.000 m2, inkludert parkeringskjeller.


Plantasjens lokaler er nå revet, og ny butikk på ca. 4.200 m2 pluss uteareal skal åpnes 1. april neste år. Ny Maxi butikk blir også på ca. 4.200 m2. Skeidar utvider sitt område til ca. 6.000 m2, mens øvrig butikkareal for utleie blir på ca. 10.000 m2. Under bakken vil det bli parkeringsplasser for 330 biler fordelt på 8.000 m2. I tillegg blir det parkering for 150 biler på bakkeplan.


Bortsett fra Plantasjens arealer skal øvrige butikkarealene være ferdigstilt i slutten av 2004.


- For Veidekke i Trondheim betyr denne kontrakten at vi har en ordrereserve for neste år på ca. 350 mill. kroner, noe som fører til ytterligere volumvekst i 2004, konstaterer distriktsleder Ståle Brovold.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt


Distriktsleder Ståle Brovold, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 73 82 35 00 / mobil 907 72 819
Prosjektutvikler Olav Løvseth, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 73 82 35 00 / mobil 918 48 144

Abonner