Veidekke i Trondheim med storkontrakt

KLP Eiendom Trondheim A/S har tildelt Veidekke Entreprenør AS kontrakten på byggetrinn 3 av Teknobyen, Prof. Brochs gt.2. Prosjektet er et kontorbygg på ca. 16.400 m2, og kontraktssummen er på ca. 215 mill. kroner ekskl. mva.


Veidekke har tidligere bygget Teknobyen Innovasjonssenter, som ble ferdigstilt i 2002 og har også hatt et oppdrag med ominnredning av Prof. Brochs.gt.6, den gamle trikkestallen.


Prof. Brochs gt. 2 har et totalt areal på ca. 16.400 m2 og har seks etasjer pluss kjeller på 3.900 m2. Arbeidene starter i midten av oktober med riving av et bygg på tomta og utskifting av noe forurenset masse.


Selve byggearbeidene kommer i gang i desember og bygget vil være ferdig sommeren 2009.
Råbygget er i plasstøpt betong, og oppdraget vil i en periode gi arbeid til opp mot 50 av Veidekkes i alt 120 fagarbeidere i Trondheim.


"For Veidekke i Trondheim er dette en stor og svært interessant kontrakt. Vi har i de siste årene bygget mest boliger, og slik sett passer det svært godt å få oppdrag med et større kontorbygg igjen," sier distriktsleder Ståle Brovold. 


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt distriktsleder Ståle Brovold,
Veidekke Entreprenør AS, tlf. 73 82 35 00 / mobil 907 72 819


  
VEIDEKKE ASA


  


Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.350 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 15 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner