Veidekke i Trondheim med storkontrakt for Trondos

Veidekke Entreprenør AS har inngått kontrakt med Trondos (Trondheim og omegn samvirkelag) om ombygging av NKL's gamle lager på Lade til kjøpesenter i forbindelse med at Trondos nå samler all sin virksomhet på Lade under ett tak. Kontrakten er på ca. 160 mill. kroner ekskl. mva.
I alt er det 36.000 m2 bygningsareal som skal bearbeides. Obs Stormarked som nå er i sokkelen av bygget, skal flytte opp der det gamle lageret har vært sammen med Obs Sport.
Obs Bygg skal deretter inn i sokkeletasjen.


Det nye kjøpesenteret i første etasje skal stå ferdig til 6. mai neste år, mens arbeidene i sokkeletasjen skal være avsluttet i september neste år.


I tillegg til ombyggingen av kjøpesenteret skal det lages ny rundkjøring i Haakon VII's gate, og Håkon Magnussons gate skal bygges ut til fire felt. 


Kontrakten utføres i en totalentreprise med en kontraktssum på ca. 160 mill. kroner ekskl. mva.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Distriktsleder Ståle Brovold, Veidekke Entreprenør AS,
telefon: 73 82 35 00
Prosjektleder Øystein Eriksen, Veidekke Entreprenør AS,
mobiltelefon: 90 69 19 64

Abonner