Veidekke inn på eiersiden i HF-GruppenVeidekke

Gjennom en rettet emisjon går Veidekke inn med en eierandel på 34% i HF-Gruppen. HF-Gruppen er en av landets største
produsenter av ferdigbetong, og de to selskaper har hatt et forretningsmessig samarbeid i mange år. Veidekke innbetaler 42 mill.
kroner til HF-Gruppen AS i forbindelse med emisjonen.

Med en beregnet omsetning i år på ca. 110 mill. kroner er HF-Gruppen en av de største produsentene av ferdigbetong, med en
betydelig markedsandel i Norge. Selskapet har vært igjennom en ekspansjonsfase de siste årene, med store leveranser til flere
større anlegg, bl.a. Gardermoen. Lønnsomheten er god. HF-Gruppen er i dag etablert med produksjonsanlegg i Oslo, Drammen, Hønefoss,
Lunner, Vikersund, Bøverbru, Gjøvik, Lillehammer, Jessheim, Gardermoen og Stolmasundet i Austevoll.

Veidekke og HF-Gruppen har hatt forretningsmessige relasjoner i mange år, bl.a. med utgangspunkt i Veidekkes betydelige produksjon
av pukk og grus. Således leverer Veidekke og datterselskapet Korsbrekke og Lorck AS steinmaterialer til flere av HF-Gruppens
betongblandeverk. HF-gruppen er også en betydelig leverandør til Veidekkes bygg- og anleggsvirksomhet, særlig i \stlandsområdet.

- Markedet for ferdigbetong er stort, og HF-Gruppen har markert seg som en faglig og økonomisk meget kompetent aktør i dette
markedet, sier adm. direktør Terje R. Venold i Veidekke.
- Vi tror at selskapet har gode muligheter for å utvikle seg videre, og vi ønsker å bidra til dette gjennom vårt engasjement.
Dessuten ser vi interessante koblinger til vår pukk- og grusproduksjon og til bygg- og anleggsvirksomheten, hvor ferdigbetong er d
en største innsatsvaren. Vi legger imidlertid vekt på at HF-Gruppen skal forbli et selvstendig selskap som betjener sine kunder
innenfor eksisterende og nye markedsområder på en profesjonell måte, fremholder Terje R. Venold.

- For oss betyr Veidekkes inntreden på eiersiden at vi får en strategisk alliansepartner for videre utvikling og økonomisk vekst
for selskapet, enten i egen regi eller gjennom oppkjøp av andre selskaper. Vi legger også vekt på mulighetene for et utvidet sa
marbeid med Veidekke både som produsent av innsatsvarer til betongproduksjon og som en av flere viktige kunder, sier adm. direktør
Tor Bråthen i HF-Gruppen.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:
Eigil Flaathen, Veidekke, tlf. 66 98 53 00, mobil 906 89 461
Jørgen Michelet, Veidekke, tlf. 66 98 53 00, mobil 913 27 339
VEIDEKKE ASA

Abonner