Veidekke inngår avtale med Steen & Strøm om kjøp av Bøhler EntreprenørKjøpesummen er 130 mill. kroner med mulig tillegg av inntil 70 mill. kroner avhengig av omfanget av fremtidig samarbeid. Gjennomføring av avtalen vil skje ved utgangen av februar, etter at Veidekke har foretatt en gjennomgang, due diligence, av virksomhetene.

"Overtakelsen av disse to selskapene bidrar til at vi når to av våre strategiske mål," sier konserndirektør og ansvarlig for Divisjon Bygg i Veidekke, Petter Eiken. "Veidekke ønsker å etablere seg i vedlikeholdsmarkedet i Oslo-området. Når vi overtar en så tung virksomhet som Bøhler Vedlikehold, vil Veidekke få en solid plattform for videre vekst og utvikling innen vedlikeholdssektoren, et markedsområdet der vi ser store muligheter fremover," sier Eiken.

"Gjennom overtakelsen av Bøhler Entreprenør vil Veidekkes byggvirksomhet få ytterligere kapasitet til styring av større prosjekter på landsbasis. I tillegg ligger det i Bøhlers portefølje avtaler om prosjekter til en verdi i størrelsesorden 2 - 2,5 milliarder kroner. Dette gir oss muligheter til å øke vår byggeaktivitet betydelig," legger Petter Eiken til.


Veidekke regner med at den innkjøpte virksomheten vil omsette for 700 mill. kroner i inneværende år, hvorav godt og vel 200 mill. kroner innen vedlikehold. Med bakgrunn i tidligere resultater og ordrereserve ventes inntjeningen å bli på linje med inntjeningen i Veidekkes øvrige byggvirksomhet.

Abonner