Veidekke inngår intensjonsavtale om kjøp av aksjer i ProsjektfinansVeidekke

Veidekke har inngått intensjonsavtale med Stein Jaran Fredriksen og Ole-Johan Olsen som i dag kontrollerer selskapet as Prosjektfinans. Avtalen innebærer at Veidekke overtar 60% av aksjene i Prosjektfinans. Gjennom dette aksjekjøpet ønsker Veidekke både å styrke sin kapasitet og kompetanse innen utvikling av bolig- og næringseiendommer, og å få tilgang til interessante prosjekter.

Prosjektfinans ble etablert av Stein Jaran Fredriksen og Ole Johan Olsen i 1980. Selskapet driver tomteerverv, prosjektutvikling og utbygging av boliger og næringsbygg, hovedsakelig i Telemark, Vestfold og nedre del av Buskerud. Dessuten har selskapet nylig opprettet et datter-selskap i Bergen. Prosjektfinans har en rekke nærings- og boligeiendommer under utvikling og utbygging, og forventer i 1997 å få en omsetning på ca. 100 mill. kroner. Gjennom eget eie eller opsjonsavtaler har selskapet tilgang til et stort antall eiendommer og prosjektmuligheter, noe som sikrer jevn aktivitet i årene fremover.

Prosjektfinans har 25 ansatte. Driften av Prosjektfinans vil i det vesentlige fortsette som før, men aktiviteten koordineres med Veidekkes øvrige aktiviteter innen eiendoms- og prosjektutvikling. Disse samles nå i en egen enhet, Veidekke Utvikling, som vil ligge under eiendomsdivisjonen. Veidekke Utvikling får ansvaret for å samordne og videreutvikle Veidekkes kompetanse innen eiendomsutvikling, og ivareta selskapets byggherrerolle i en rekke prosjekter. Utvikling og utbygging vil skje sammen med eksterne samarbeidspartnere og Veidekkes byggdivisjon.

Stein Jaran Fredriksen og Ole-Johan Olsen vil fortsatt arbeide aktivt i Prosjektfinans, og vil i tillegg bidra i utviklingen av prosjekter som Veidekke har andre steder i landet.

Intensjonsavtalen forutsetter en gjennomgang av selskapet de nærmeste uker slik at endelig avtale kan behandles av Veidekkes styre i møte den 18. februar 1998. Kjøp av aksjene vil så kunne skje umiddelbart etter styremøtet.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:
Ole-Johan Olsen, Prosjektfinans, tlf. 33 30 03 00, mobiltlf. 906 874 40
Stein Jaran Fredriksen, Prosjektfinans, tlf. 35 54 33 50
Leif E Johansen, Veidekke, tlf. 66 98 53 00, mobiltlf. 915 51 381
VEIDEKKE ASA

Abonner