Veidekke kjøper andel av pukkvirksomhet i Nord- og Sør-Trøndelag

Veidekkes datterselskap Kolo Veidekke a.s har inngått avtale om kjøp av 50 % av aksjene i Lauvåsen Pukk AS.


- Kolo Veidekke a.s driver to asfaltverk innenfor Lauvåsen Pukk's nedslagsfelt, men vi har ingen egen produksjon av pukk og grus til disse verkene. Derfor passer et eierskap i Lauvåsen godt inn hos oss, sier administrerende direktør Vidar Aarvold i Kolo Veidekke a.s.


Lauvåsen Pukk AS driver steinbruddet Lauvåsen i Stjørdal, og tar også ut grus for videre­foredling i forskjellige grusforekomster i Sør-Trøndelag. I tillegg opererer virksomheten til sammen 5 mobile knuseverk. Årlig omsetning er 30 mill kroner og antall ansatte er 12. Lauvåsen Pukk AS eies i dag 100 % av Bjerkli Holding AS.


- Vi er glade for å ha fått med oss Veidekke på eiersiden i Lauvåsen Pukk AS, og ser dette som et positivt bidrag til den videre utvikling av bedriften, sier Per Olav Bjerkli, styreformann i Bjerkli Holding A.S.


Nå gjenstår en ordinær due diligence prosess og konkurransemyndighetenes behandling av oppkjøpet før endelig overdragelse kan finne sted.


Partene er enige om ikke å oppgi kjøpesum for aksjene.


  


For mer informasjon kontakt:
Adm. direktør Vidar Aarvold i Kolo Veidekke a.s, tlf. 21 05 76 41 / 90 55 33 83, vidar.aarvold@veidekke.no
Daglig leder Svein Arne Grudt i Lauåsen Pukk AS, tlf. 95 19 19 43
Styreformann Per Olav Bjerkli i Bjerkli Holding A.S, tlf. 97 67 60 75
 
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.750 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 16 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner