Veidekke kjøper andel av svensk asfaltvirksomhet

Veidekke ASA , gjennom datterselskapet Kolo Veidekke a.s, kjøper 25 % av aksjene i  det svenske asfaltfirmaet Sandahls Grus & Asfalt AB. Selger av aksjene er Asfalt Consult AB.


Eiere av Sandahls Grus & Asfalt AB blir heretter Sandahlsbolagen i Skillingaryd AB (50 %), Asfalt Consult AB (25 %) og Kolo Veidekke a.s (25 %).


Sandahls Grus & Asfalt AB opererer i det svenske asfaltmarkedet. Omsetningen i 2006 var på nivå 300 mill SEK.


Hensikt med salget er å styrke og utvikle selskapets fortsatte ekspansjon,samtidig som Veidekke sikrer seg asfaltleveranser til sin anleggsvirksomhet i Sverige.


Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.


Eventuelle spørsmål kan rettes til


Adm. direktør Vidar Aarvold , Kolo Veidekke a.s , tlf. +47 90553383
VD Patrik Molander, Sandahls Grus & Asfalt AB, tlf. + 46 703103698


VEIDEKKE ASA


Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.350 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 15 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner