Veidekke kjøper andel i svensk asfaltselskap i Skåne

Veidekkes datterselskap Kolo Veidekke a.s har inngått avtale om å kjøpe 25 prosent av aksjene i den svenske asfaltbedriften Sydbeläggningar AB i Skåne.


Sydbeläggningar AB holder til i Höör og er sentralt plassert i forhold til Veidekkes entreprenørvirksomhet i Skåne.


Bakgrunnen for avtalen er at Veidekke ønsker å komme inn på asfaltmarket i Skåne og dermed sikre asfaltleveranser til sin virksomhet i området. Samtidig ser de nåværende eierne av selskapet en god mulighet til å styrke selskapets videre utvikling gjennom at Kolo Veidekke kommer inn som medeier.


Sydbeläggningar AB er privateid og ble etablert i 2004. Selskapet har en årlig omsetning på ca. 80 mill. SEK. Kolo Veidekke a.s og de tre nåværende eierne, vil ha en eierandel på 25 prosent hver.


Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.


Eventuelle spørsmål kan rettes til


Adm. direktør Vidar Aarvold, Kolo Veidekke a.s, tlf. +47 905 53 383
Avdelingssjef Jan Andersson, Veidekke Skåne AB, tlf. +46 42 29 55 24
Driftssjef Johan Hedström, Sydbeläggningar AB, tlf. + 46 730 33 67 22


VEIDEKKE ASA
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.350 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 15 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner