VEIDEKKE KJØPER EIENDOMMER PÅ SKÅRER FOR 254 MILL. KRONER

VEIDEKKE KJØPER EIENDOMMER PÅ SKÅRER FOR 254 MILL. KRONER

Veidekke har inngått avtale om kjøp av Skårersletta 45 og 55 og den såkalte `Jøtultomten` i Lørenskog kommune. Eiendommene kjøpes i samarbeid med Marius Eiendom og Sjølyst Utvikling. Veidekkes eierandel er 40 prosent. Total kjøpesum er 253,5 mill. kroner.

Eiendommene har et samlet tomteareal på 155.000 kvadratmeter. På eiendommene er det i dag to bygningskomplekser på til sammen 40.400 kvadratmeter som består av kontorer, forskjellige typer lagre og produksjonslokaler. Lokalene er i det alt vesentlige fullt utleide, med leie-kontrakter av varierende lengde.

Eiendommene har et betydelig utbyggingspotensial i tillegg til eksisterende bebyggelse. Omregulering til blandet sentrumbebyggelse er igangsatt i nært samarbeid med Lørenskog kommune. Ny reguleringsplan forventes å være klar i l999.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Divisjonsdirektør Leif E. Johansen, Veidekke ASA, Divisjon Eiendom, tlf. 66 98 53 00

Abonner