Veidekke kjøper Litra Containerservice på Lillehammer

Veidekkes datterselskap Veidekke Gjenvinning AS har inngått avtale om å overta alle aksjene i Litra Containerservice AS i løpet av 2008.


Litra Containerservice holder til på Lillehammer og driver med utleie av containere samt innhenting og transport av avfall. Bedriften har 14 ansatte og en årlig omsetning på rundt 15 millioner kroner.


- Overtakelsen av Litra Containerservice er et ledd i Veidekke Gjenvinnings vekststrategi, og gjør oss til en totalleverandør i Mjøsområdet, sier Max Trandem, daglig leder i Veidekke Gjenvinning.


- Salget skjer som en følge av at Litra ekspanderer innen transport, sier styreleder i Litra og Litra Containerservice AS, Jon Bjørstad.


- For oss har det vært viktig å finne en kjøper som kan videreutvikle virksomheten i Litra Containerservice AS, basert på den eksisterende organisasjonen og lokal tilstedeværelse, og vi er derfor meget godt fornøyd med at det er Veidekke som kjøper Litra Containerservice AS, sier Bjørstad.


Eventuelle spørsmål kan rettes til:


Daglig leder Max Trandem, Veidekke Gjenvinning AS, telefon 911 67 610
eller
Styreleder Jon Bjørstad, Litra Containerservice AS, telefon 907 82 478


VEIDEKKE ASA
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.350 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 15 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner