Veidekke kjøper Norske Stålbygg i Sandefjord

Veidekke ASA har inngått avtale med Ole K. Karlsen Entreprenør A/S om kjøp av samtlige aksjer i selskapet Norske Stålbygg A/S for 17, 8 mill. kroner. Selskapet bygger forretnings- og nærings-bygg med stål som hovedbæring i konstruksjonen. Norske Stålbygg har 45 ansatte og hadde en omsetning på 115 mill. koner i 1998 . Selskapet leverer kostnadseffektive totalløsninger for små og mellomstore prosjekter med bæresystemer i stål.

Selskapet skal på vegne av Veidekke betjene egne kunder med konsept for bygg innen forretning, varehandel og lager. Selskapet vil bli drevet videre som et selvstendig datterselskap av Veidekke under sitt nåværende navn.

Vi er svært glade for å få Norske Stålbygg med på laget. Et samarbeid med Veidekke vil gi selskapet nye kunder og markedsmuligheter, enten gjennom arbeidsfellesskap eller ved at Norske Stålbygg blir kanalisert til prosjekter som i mindre grad er aktuelle for Veidekke, sier konserndirektør Bygg, Petter Eiken.


Norske Stålbygg opererer i dag i et marked hvor Veidekke ikke er representert og vil således gjøre oss mer komplette overfor våre kunder. Selskapet vil også kunne tilby sine produkter til kunder i områder der Veidekke ikke er representert, da selskapet opererer med en mobil organi-sasjon, kombinert med stor grad av innkjøpte tjenester, fortsetter Petter Eiken. For oss i Veidekke vil det være flere positive synergieffekter ved kjøpet av Norske Stålbygg. Selskapet blir en rådgiver innen design, utvikling og innkjøp av stålkonstruksjoner til prosjekter hvor Veidekke er engasjert som entreprenør.


I en kommentar til salget sier adm. direktør Bjørn Jacobsen i Ole K. Karlsen Entreprenør A.S at de selger Norske Stålbygg for å sikre en fortsatt gjeldfri situasjon for deres basisvirksomhet. I 1998 fikk Ole K. Karlsen Entreprenør A.S et større tap på et av sine prosjekter, mens virksom-heten for øvrig hadde flere store prosjekter med positive resultater.

Abonner