VEIDEKKE KJØPER SELMER BOSTÄDER I STOCKHOLM


Som et av Nordens største bygg-, eiendoms- og anleggsfirmaer kommer Veidekke til å etablere seg i Stockholmsmarkedet gjennom kjøpet av Selmer Bostäder i Stockholm. Gjennom å øke konkurransen og tilføre kompetanse kommer Veidekke til å bidra positivt til den sterke utviklingen av Stockholmsregionen. Selmer Bostäder i Stockholm overtas fra Skanska.


Selmer Bostäder AB er et prosjektutviklingsselskap som ble etablert i Stockholm for halvannet år siden. Selskapet har ni ansatte, ansvarlig for virksomheten er Håkan Bergquist. Alle ansatte integreres i den nye organisasjonen under det nye navnet Veidekke Fastighetsutveckling AB. Gjennom kjøpet etablerer Veidekke seg på det interessante Stockholmsmarkedet.


Prosjektene
Ved ervervet overtar Veidekke Fastighetsutveckling fem påbegynte boligprosjekter. Det første, et prosjekt i Västerås som består av åtte leiligheter, vil stå ferdig allerede i oktober. Det største prosjektet er ombyggingen av Saltsjöbadens sjukhus. Prosjektet omfatter ca. 70 seniorleiligheter med beregnet oppstart i oktober/november 2000. Prosjektet eies sammen med HSB, og Veidekke overtar Selmers eierandel på 50 prosent.


Skanska beholder prosjektene SBL i Solna og Halmen-kvartalet på Södermalm i Stockholm.


De andre prosjektene er ca. 50 boliger i Rönninge, ombygging av Kranglans sjukhem i Nacka til leiligheter, samt et rekkehusprosjekt i Stureby. I porteføljen finnes også en opsjon på en tomt i Hammarby gård der det kan bygges ca. 100 leiligheter.


- Vi ser Sverige som et klart prioritert marked, og det å posisjonere seg i et så interessant marked som Stockholm, ser vi som en naturlig utvikling for Veidekke, sier informasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen.

Organisering
Veidekke Fastighetsutveckling AB vil rapportere til Veidekkes Divisjon Eiendom.

Den nye selskapet vil ha kontor i Hälsingegatan 40 i Stockholm.

Abonner