Veidekke-kontrakt på dobbeltsporet Lysaker - Sandvika

Veidekke Entreprenør AS har inngått kontrakt med Jernbaneverket om utførelse av kontrakt
LS 02 Underbygning Skallum, som er en del av utbyggingen av det nye dobbeltsporet på strekningen mellom Skøyen og Asker. Kontraktssummen er 365 mill. kroner ekskl. mva.


Kontrakten omfatter tunnelarbeider fra tverrslag ved Skallum i Bærum. Det skal etableres et tverrslag ved Skallum gård. Dette er ca. 420 meter tunnel ned på hovedløpet for dobbeltsporet jernbane. Det skal drives ca. 800 meter tunnel mot Lysaker og ca. 800 meter tunnel mot Sandvika. Begge tunnelene drives til gjennomslag mot naboentrepriser.


Arbeidene inkluderer sprengning, sikring og øvrige bygningsmessige innredningsarbeider i tunnelen. På det meste vil rundt 70 av Veidekkes egne ansatte være engasjert i prosjektet.


Arbeidene settes i gang 11. april og skal være avsluttet til 1. august 2010.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Prosjektleder Knut E. Knutsen, Jernbaneverket, mobiltelefon 916 68 874


Prosjektleder Øyvind Trydal, Veidekke Entreprenør AS, mobiltelefon 900 88 903
e-post:oyvind.trydal@veidekke.no
VEIDEKKE ASA
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.350 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 15 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner