Veidekke-kontrakt på Gjellerås skole på Skjetten

Skedsmo kommune har gitt Veidekkes datterselskap SEBY AS i oppdrag å utføre tilbygg og rehabilitering av Gjellerås skole på Skjetten. Kontraktssummen er ca. 105 mill. kroner ekskl. mva.
 
Den eksisterende skolen som skal rehabiliteres, har et nettoareal på ca 4.200 kvadratmeter og det nye tilbygget vil få et nettoareal på ca 1.100 kvadratmeter. I tillegg omfatter kontrakten opparbeidelse av ca. 16.500 kvadratmeter utomhusarealer.


Byggearbeidene er igangsatt og er planlagt ferdigstilt til skolestart i 2008.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Prosjektleder Geir Morten Viken, Seby AS, mobiltelefon 918 30 470
Daglig leder Per Inge Linnerud, Seby AS, mobiltelefon 908 44 688


VEIDEKKE ASA


Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.350 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 15 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner