Veidekke-kontrakt på Hvaltorvet kjøpesenter i Sandefjord

Veidekke Entreprenør AS har inngått kontrakt med Nordea Liv Norge AS v/Aberdeen Property Investors AS om utbygging av Hvaltorvet kjøpesenter i Sandefjord. Kontrakten er totalentreprise med en kontraktssum på 244 mill. kroner ekskl. mva.


Utbyggingen innebærer utvidelse av eksisterende kjøpesenter med ca. 10.000 m2, parkeringsareal med 5.000 m2 og utbygging av 65 leiligheter på taket av kjøpesenteret.


Prosjektet har blitt utviklet gjennom flere år etter, etter at vi opprinnelig vant en anbudskonkurranse i samarbeid med Skanska Norge AS i 2003. Byggearbeidene blir igangsatt omgående og skal utføres i arbeidsfellesskap (50/50) med Skanska Norge.


Etter planen skal kjøpesenteret skal ferdigstilles i november 2008, mens boligene skal være innflyttingsklare i løpet av første kvartal 2009.


For nærmere opplysninger kontakt:


Prosjektdirektør Tore Rosenvinge Nygaard, Aberdeen Property Investors AS
tlf. 22 01 27 00/ 916 41260
e-post: tore.nygaard@aberdeenpropertyinvestors.com


Distriktsleder Rolf C. Andersen, Veidekke Entreprenør AS
tlf. 33 30 79 63/ 906 68576
e-post: rolf-christian.andersen@veidekke.no
VEIDEKKE ASA


Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.350 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 15 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner