Veidekke med frivillig tilbud på kr. 53,- pr. aksje for Stavdal


Veidekke med frivillig tilbud på kr. 53,- pr. aksje for Stavdal

Styret i Veidekke ASA har besluttet å fremsette et frivillig tilbud på kr. 53,- pr. aksje for samtlige aksjer i Stavdal ASA. Tilbudet verdsetter egenkapitalen i Stavdal til 277 mill. kroner. Det representerer en premie på 72% over volumvektet gjennomsnittspris siste 30 børsdager. Veidekke mener tilbudet er et rettferdig uttrykk for den verdi Stavdals virksomhet representerer i kombinasjon med Bautas, Veidekkes heleide datterselskap innen maskinutleie, dvs. en verdi ut over en "stand alone" verdi av Stavdal.Ledende aksjonærer i Stavdal har meddelt Veidekke at de ser positivt på tilbudet og integrasjonen mellom Stavdal og Bautas. Videre har de samme aksjonærene avgitt ugjenkallelig forhåndsaksept av tilbudet. Til sammen utgjør disse akseptene 54,6% av aksjene i Stavdal.


"Med dette forener vi Bautas og Stavdal i et nytt selskap og skaper Norges største maskinutleiefirma, som også får et meget godt fotfeste i Sverige, sier Veidekkes konsernsjef Terje R. Venold. "Dette blir et kraftfullt selskap i Veidekkefamilien, som skal skape verdier for kundene, aksjonærene og medarbeiderne. Jeg tror vi med dette også viser at Veidekke både har evne og vilje til å foreta strukturelle endringer når våre aksjonærer og vår virksomhet vil tjene på det," sier Venold.


Tilbudet er betinget av at følgende betingelser blir oppfylt:
 At Veidekke innen utløpet av tilbudsperioden får anledning til å gjennomføre en revisjonsmessig og juridisk gjennomgang (due diligence) av selskapet
 At tilbudet oppnår 67% akseptgrad
 At nødvendige tillatelser blir gitt av myndighetene
Veidekke vil for øvrig ta forbehold om å kunne frafalle en eller flere av tilbudsbetingelsene.


Kjøpet vil gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2000. Omsetningen i det nye selskapet bestående av Bautas og Stavdal vil bli på ca. 900 millioner kroner. Veidekke mener kjøpet vil ha innvannende effekt på Veidekkes inntjening pr. aksje (EPS) fra og med år 2000.


Det inviteres til en informasjonskonferanse for presse, investorer og analytikere
onsdag den 22. desember klokken 1200 i Auditoriet, Veidekke ASA, Skabos vei 4 på Skøyen.


Praktiske spørsmål angående pressekonferansen rettes til Edith Sæbø, Veidekke ASA, tlf. 21 05 77 02.

Abonner