Veidekke med kontrakt for Forsvarsbygg i Bergen

Veidekke Entreprenør AS har inngått avtale med Forsvarsbygg om nybygging og rehabilitering av Sjøkrigsskolen på Laksevåg i Bergen. Kontraktssummen er på 41,8 mill. kroner ekskl. mva.
Veidekke i Bergen har vunnet anbudskonkurransen på en byggekontrakt for Sjøkrigsskolen i Bergen. Kontrakten er undertegnet, og arbeidene igangsettes umiddelbart med ferdigstilling i desember 2004.


Kontrakten er en hovedentreprisekontrakt på oppføring av et nytt bygg på ca. 4.000 m2 og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse på ca. 8.000 m2. Rehabiliteringen går i hovedsak ut på å bedre innemiljøet i bygget, blant annet ved at det etableres et komplett ventilasjonsanlegg.


Kontraktssummen er på 41,8 mill. eks. mva, og Forsvarsbygg eiendomsutvikling sør-vest står som byggherre/tiltakshaver.


For nærmere informasjon ta kontakt med:


Distriktssjef Lars Rune Folkedal, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 55 38 70 00 / 913 46 978
Seksjonsleder Frode Sekkingstad, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 55 38 70 00 / 901 48 193

Abonner