Veidekke med kontrakt for oppføring av nytt bygg på Kårstø for Statoil

Statoil har tildelt Veidekke Entreprenør AS kontrakten på oppføring av nytt drifts- og administrasjonsbygg for Område Øst på Kårstø gassprosesseringsanlegg i Tysvær i Rogaland. Kontraktssummen er på ca. 40 millioner kroner ekskl. mva.
Statoil har inngått kontrakten på vegne av Gassco AS, som er operatør for anlegget.


Veidekke har hovedansvaret for byggearbeidene, samt oppgaver innenfor elektroarbeid, VVS, maling og liknende.


Byggearbeidene igangsettes i juli i år med en byggetid på ett år. I perioder vil det være sysselsatt om lag 30 personer på anlegget.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Klaus Hansen, direktør Spesialprosjekt, Veidekke Entreprenør AS,
mobil 909 88 267
Ove Nedrebø, distriktssjef, Veidekke Entreprenør AS,
mobil 957 02 906
Eldgrim Ødemotland, seksjonsleder,
Veidekke Entreprenør AS, mobil 920 28 560

Abonner