Veidekke med kontrakter for 143 millioner i Bergen

Veidekke skal bygge nytt distribusjonslager for Hakon Eiendom AS på Lønningen industriområde ved Flesland i Bergen. Prosjektet er en totalentreprise og har en kontraktssum på vel 122 millioner kroner eks. mva. Summen inkluderer grunnarbeidene, som allerede er i gang.


Distribusjonslager for Hakon Eiendom
- Dette er en stor og viktig kontrakt som vi har jobbet lenge med, og vi er glade for at alt nå er på plass. En fortsatt økende ordremengde gjør at vi går høsten lyst i møte, sier distriktssjef Lars Rune Folkedal i Veidekke.


Tilsvarer to fotballbaner
Det nye distribusjonslageret til Hakon får et lagerareal på 11.800 kvadratmeter, bestående av 1.100 kvadratmeter fryserom og 5.600 kvadratmeter kjølerom. I tillegg kommer et kontorareal på 1.680 kvadratmeter. Bæresystemet består av betong og stålsøyler, mens taket vil bestå av stål-gitterdragere. Byggets lengde tilsvarer omtrent to fotballbaner.


- Dette er ikke bare en lagerhall, men et stort teknisk anlegg. Både utvendig og innvendig skal veggene bestå av kjøleromselementer slik at temperaturen innvendig skal holde seg stabil, uavhengig av temperaturen ute, sier prosjektleder Irene Nordvik hos Veidekke i Bergen.


Grunnarbeidene ble startet i august, betongarbeidene starter i midten av november i år og bygget skal stå ferdig mot slutten av desember 2002.


- Dette er en stor og viktig etablering for Hakons distribusjonsnett i Hordaland, sier prosjektdirektør i Profier AS, Tore Vik, på vegne av Hakon Eiendom AS.


Rekkehusleiligheter på Soltun i Fana
Denne måneden starter også Veidekke med bygging av 22 rekkehusleiligheter på Soltun i Fana. Prosjektet har en kontraktssum på 21 millioner eks. mva og skal stå ferdig i oktober 2002.

Leilighetene blir på om lag 130 kvadratmeter og vil bestå av én etasje med loftstue/gjesterom. Utbygger på Soltun er Veidekke Eiendom.


For mer informasjon, ta kontakt med:

Distriktssjef Lars Rune Folkedal, Veidekke ASA,
tlf 55 38 70 00/913 46 978
Prosjektdirektør Tore Vik, Hakon Eiendom AS v/Profier AS,
tlf 66 79 99 54/916 35 443

Abonner