Veidekke med ny anleggskontrakt i Kista, nord for Stockholm

Veidekke Anläggning Öst AB har av Stockholms stad fått i oppdrag å bygge tredje etappe av utbyggingen i Kista, rett nord for Stockholm. Kontraktssummen er på ca. SEK 110 millioner.


Stockholms stad er i gang med å utvikle området Kista til et dynamisk bymiljø med levende gater og sterk integrasjon mellom bolig- og forretningsområder.  Denne kontrakten omfatter utbygging av gater og veier, en ny bro og en tunnel.


Dette er den tredje kontrakten som Veidekke Anläggning Öst har fått i forbindelse med utbyggingen i Kista, og selskapet har dermed til sammen fått oppdrag for ca. SEK 279 millioner.  


Arbeidene igangsettes nå i desember og skal være ferdigstilt i juni 2010.


For mer informasjon, vennligst kontakt


Arbetschef Robert Lindfors, Veidekke Anläggning Öst AB,
telefon +46 8 635 61 68 eller + 46 733 55 99 55


  
VEIDEKKE ASA


Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.350 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 15 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.
 
Veidekke Anläggning Öst AB utfører vei- og anleggsarbeider i Stockholm/Mälardalen, samt større anleggsoppdrag innen infrastruktur i Midt-Sverige og i Norrland. Selskapet har kompetanse på underjordsarbeider som f.eks. vei- og jernbanetunneler, samt kraftverks- og industrianlegg, broer, havner, kaier, veier og områdeplanering.

Abonner