Veidekke med ny kontrakt på Kårstø

StatoilHydro har tildelt Veidekke Entreprenør AS kontrakt på bygningsmessige arbeider i forbindelse med oppgradering av anleggene på Kårstø, på vegne av operatøren Gassco.
 
Kontrakten er en del av Kårstø Ekspansjonsprosjekt 2010 (KEP 2010). Kontraktssummen er på om lag 120 mill. NOK ekskl. mva.


Kontrakten omfatter i hovedsak grunn- og betongarbeid for utstyr og moduler, veiarbeid samt ny fullt utrustet betongbygning for nødgeneratorer.


Arbeidende igangsettes umiddelbart og skal være ferdigstilt i løpet av 2009.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Distriktsleder Ingeir Slettemoen, Veidekke Entreprenør AS, mobiltelefon 913 48 732

Prosjektleder Kristian Senland, Veidekke Entreprenør AS, mobiltelefon 911 28 356
VEIDEKKE ASA
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.500 ansatte og en omsetning på 19,3 milliarder kroner (2007). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 16 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.
 

Abonner