Veidekke med ny kontrakt på Lillestrøm: Utvidelse av veisystemet ved Varemessa

Veidekke har fått kontrakten på utvidelse av veisystemet ved den nye Varemessa på Lillestrøm. Arbeidene kommer i tillegg til de kontraktene selskapet allerede har for Norges Varemesse.


Kontrakten
Kontrakten omfatter utvidelse av eksisterende veisystem i tilknytning til Varemessa inkludert av- og påkjøringsramper, og gang- og sykkelvei som legges i kulvert. I tillegg skal det bygges ny rundkjøring.


- Vi er godt tilfreds med at Veidekke som norsk entreprenør ga det beste tilbudet på kvalitet og pris, sier Nitter Foss. - Det at vi fikk den samme entreprenøren på veisystemet som vi har på messebygget gjør det mer oversiktlig i byggfasen.


Oppstart er i august i år, og arbeidet skal stå ferdig i juli 2002. Kontraktssummen er på 26,3 millioner kroner.


Norges Varemesse
Det nye messeanlegget blir på totalt 50.000m2 medberegnet 30.000m2 utstillingslokaler.

- Med den nye Varemessa på Lillestrøm får vi betydelig større hallarealer på ett plan enn det vi har i dag, sier Nitter Foss. - Det gir oss muligheten til å arrangere store konferanser kombinert med omfattende utstillinger, sier han.


Sjølyst
På den gamle varemessetomta på Sjølyst skal OBOS og Veidekke bygge 500 nye boliger. Det planlegges også 40.000m2 næringsarealer, hovedsakelig kontorer og butikker. Sjølyststranda, som prosjektet heter, har en unik plassering mot fjorden, og det er planlagt et miljølokk over E18. Lokket vil bety mye for å bedre luft- og støykvaliteten, og vil samtidig gi bilfri utsikt mot Bestumkilen.


For mer informasjon ta kontakt med:

Administrerende direktør i Norges Varemesse Stig Nitter Foss,
tlf. 22 43 91 00
Prosjektleder i Veidekke, Divisjon Anlegg, Jarle Røe,
tlf. 21 05 50 00 / 900 88 656
Prosjektutvikler i Veidekke, Divisjon Eiendom, Bjørn Lind,
tlf. 21 05 77 56 / 950 76 995
Konserndirektør informasjon i Veidekke Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner