Veidekke med nye byggekontrakter i Oslo for 73 mill. kroner

Utvidelse og ombygging ved Lille Langerud Bo- og Rehabiliteringssenter skjer på oppdrag fra Oslo Kommune, ved Manglerud Bydel. Kontrakten er en delentreprise til ca. 25,5 mill. kroner og dreier seg om et tilbygg på tre etasjer og kjeller på vel 5.200 kvadratmeter og ombygging/ rehabilitering av det eksisterende senteret på sju etasjer og kjeller på ca. 3.400 kvadratmeter, i alt ca. 8.600 kvadratmeter. Den nye entreprisen omfatter "tett hus"- arbeidene, dvs. at Veidekke skal utføre et plasstøpt betongbygg inklusive tette, isolerte yttervegger og isolert, tekket tak. I det eksisterende bygget skal Veidekke rive diverse innvendige vegger og tak, bygge nytt oppforet tretak, samt skifte ut vinduer og rehabilitere fasaden.


Arbeidene med Lille Langerud Bo- og Rehabiliteringssenter starter i månedsskiftet januar/februar og skal være avsluttet i slutten av oktober 2000.

Abonner