Veidekke med over 40 prosent kvinneandel i styret

På Veidekkes generalforsamling mandag 8. mai ble direktør Jette Wigand Knudsen fra Danmark valgt inn i Veidekkes styre. Dermed er 50 % av de aksjonærvalgte representantene i Veidekkes styre kvinner. Ved at funksjonærene også valgte en kvinne som sin representant i styret, blir den samlede kvinneandelen 44 %.
- Vi er glad for at vi allerede har nådd de krav myndighetene setter til kvinneandelen i allmennaksjeselskapers styrer, og vi håper dette kan bidra til å stimulere arbeidet med å øke kvinneandelen i konsernet for øvrig, sier konsernsjef Terje R Venold.


- Tradisjonelt er vår næring mannsdominert, og vi ser at mange av kvinnene på NTNU og ingeniørhøgskolene velger en karriere hos rådgivende ingeniører. Årsakene er nok mange, og vi entreprenører kan sikkert gjøre mer for å endre på dette, legger Venold til.


I flere av Veidekkes divisjoner er kvinneandelen økende, og i noen av divisjonenes ledergrupper er det i dag kvinner. Et av de tiltakene Veidekke har iverksatt er å invitere alle kvinnelige søkere til prosjektrelaterte oppgaver fra NTNU, ingeniørhøgskoler og merkantile høgskoler inn til intervju. Dette bidrar til å sikre flere muligheter til å få en karriere i Veidekke, og gir også bedriften muligheten til å sikre at de får presentert karrieremulighetene i konsernet.


- Slik situasjonen har vært opp til det siste har vi entreprenører indirekte bare kunnet rekruttere nye medarbeidere fra halvparten av befolkningen, og det er meningsløst, sier Venold.


- Ikke bare begrenser det  tilfanget av nye medarbeidere, men verre er det at vi på den måten mister mange talenter. Det er derfor godt å se at dette er under endring, avslutter Venold.


Fra før sitter direktør i Norsk Lyd- og Blindebibliotek, Kari Gjesteby og konserndirektør HR i Hydro ASA, Hilde M. Aasheim, i Veidekkes styre. Funksjonærenes representant til styret er prosjektleder Birte Almeland.


Eventuelle spørsmål kan rettes til:


Konsernsjef Terje R. Venold,
tlf. 21 05 77 01 / 905 82 323
Konserndirektør Strategi/HR Torkel Backelin,
tlf. 21 05 77 03 / 909 23 738
Konserndirektør Kommunikasjon Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner