Veidekke og Citycon bygger butikksenter og boliger i Stockholm

Veidekke Bygg Stockholm AB har fått i oppdrag av Citycon å bygge et nytt butikksenter og leiligheter i Liljeholmen, Stockholm.


Citycon, Finlands ledende eiendomsinvesteringsselskap med kjøpesentra og forretningsbygg som spesialitet, har bedt Veidekke Bygg Stockholm AB om å delta i utbyggingen av Liljeholmstorget i Liljeholmen, sør for Stockholm.


Kontrakten omfatter bygging av nytt butikksenter på ca. 38 000 kvadratmeter. Over butikkene blir det ca. 80 leiligheter fordelt over ca. 8 200 kvadratmeter. Butikksenteret og leilighetene oppføres i tilknytning til et eksisterende kontor- og forretningsbygg. I kontrakten inngår også installasjonsarbeider i et nytt parkeringshus med plass til nær 1000 biler.


Åpning av butikksenteret er planlagt til høsten 2009 og leilighetene er beregnet ferdigstilt våren 2010. Prosjektet utføres som en partneringkontrakt med en verdi på ca. 340 mill. SEK.


Liljeholmstorget er et av Citycons mest omfattende utviklingsprosjekter og ett av i alt 15 prosjekter i Sverige. Totalt eier Citycon drøyt 90 kjøpesenter og forretningsbygg i Sverige, Finland og Baltikum med en verdi på over 20 milliarder SEK. Citycon har vært notert på børsen i Helsingfors siden 1988.


For mer informasjon, vennligst kontakt:


Veidekke Bygg Stockholm AB, anleggsleder Mikael Lidström,
tlf. +46 8 635 61 35, +46 708 73 52 23


Veidekke Bygg Stockholm AB, prosjektleder Gunnar Arwskog,
tlf. +46 70 532 26 25
 


VEIDEKKE ASA
 
 
 
Veidekke Sverige AB inngår i Veidekke ASA, som er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med ca. 6 350 ansatte. Veidekke er notert på Oslo Børs og hadde i 2006 en omsetning på 16,4 milliarder  NOK (ca. 18,4 milliarder SEK).
 
Veidekke Bygg Stockholm AB, som er et heleid datterselskap av Veidekke Sverige AB, utfører entreprenørvirksomhet innen husbygging og renovering og bygger så vel boliger som yrkesbygg, hovedsakelig i Stockholmsområdet.

Abonner