Veidekke og Kristiania Eiendomsforvaltning skal bygge 37.000 kvadratmeter næringslokaler ved Østre Aker VeiVeidekke

Veidekke ASA og Kristiania Eiendomsforvaltning AS skal bygge ut eiendommen Økernveien 144 - 147/ Risløkkveien 11 i Oslo med i alt 37.000 kvadratmeter nye næringslokaler.

Veidekke og Kristiania Eiendomsforvaltning danner selskapet Økern Næring AS, som skal overta Økernveien 144, 146, 147 og Risløkkveien 11. Dette er et sammenhengende område på i alt 30 mål, som er bebygd med ca. 10.000 kvadratmeter næringslokaler. Deler av denne bebyggelsen er under rehabilitering, og vil være ferdig ved årsskiftet 1997/98. Det alt vesentlige av lokalene er utleid til bilrelatert virksomhet.

Hele eiendommen er under omregulering. Reguleringsplanene ventes å bli godkjent medio 1998, og skal gi mulighet for utbygging av i alt ca. 37.000 kvadratmeter næringslokaler i tillegg til den bestående bebyggelse. Nybyggingsplanene er konsentrert til seks kontorblokker med salgs- og serviceenheter i de nederste etasjene. Utbyggingen vil skje trinnvis, og første trinn ventes igangsatt ved årsskiftet 1998/99.

Eiendommen har meget god sentral beliggenhet langs Østre Aker Vei, vis-á-vis Økernsenteret, med kort vei til offentlig kommunikasjon og hovedveinettet. Beliggenheten er derfor et godt alternativ for bedrifter som ønsker å lokalisere seg langs Ringveien, med lett adkomst til veinettet mot Gardermoen.

For nærmere opplysninger om kontrakten vennligst kontakt direktør Leif Johansen, tlf.: 66 98 53 00
VEIDEKKE ASA

Abonner