Veidekke og Selmer bygger Bystasjonen i Bergen for Olav Thon Eiendomsselskap

VS-Gruppen, et arbeidsfellesskap (50/50) mellom Veidekke og Selmer, skal utføre byggearbeider for Bystasjonen ANS, som er 100 prosent eiet av Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Kontrakten gjelder rehabilitering av kjøpesenteret Bystasjonen, ombygging og påbygging på KIM-bygget og innbygging av Hauglands Allé i sentrum av Bergen. Kontraktssum er 186 mill. kroner, eksklusive mva.

Prosjektet utføres i totalentreprise. Totalt kjøpesenterareal i Bystasjonen etter ombyggingen vil bli 18.000 kvadratmeter. Kontorarealet i KIM-bygget vil bli 4.600 kvadratmeter. Bystasjonen og KIM-bygget ligger på hver sin side av Hauglands Allé som overbygges med glasstak.

I hele byggeperioden, mens de omfattende ombyggings- og rehabiliteringsarbeidene pågår, skal det være offentlig gjennomgang til Bergens bussterminal. Butikker og annen virksomhet i Bystasjonen skal være i full drift. Dette gjør prosjektet til en stor utfordring for byggherre, entreprenør og eksisterende leietakere i kjøpesenteret Bystasjonen.

Byggearbeidene er igangsatt. Kjøpesenteret åpner 11. mars 1999, mens kontorbygget vil stå ferdig 30. april 1999.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Prosjektleder Rune Rommetveit, VS-Gruppen, tlf. 55 54 76 50
Teknisk direktør Øystein Trøseid, Olav Thon Eiendomsselskap, tlf. 22 01 06 00

Abonner