VEIDEKKE OG SELMER MED KJØPESENTERKONTRAKT

Veidekke og Selmer, VS-Gruppen, har tegnet kontrakt på bygging av kjøpesenteret Storbyen i Sarpsborg. Kontrakten er en forhandlet totalentreprisekontrakt på 144 millioner kroner, eks. mva. Oppdragsgiver er Storbyen-Sarpsborg A/S ved Sektor Eiendomsutvikling A/S.

Det nye kjøpesenteret får et totalareal på 31. 000 kvm og skal inneholde 60 forretninger. Storbyen skal etter planen åpne sine dører for publikum den 11. november 1999 etter 15 måneders byggetid.

Totalentreprisekontrakten omfatter kjøpesenter, veianlegg, bussterminal og parkeringshus. Prosjektet utføres i samarbeid mellom Veidekke og Selmer, og gir arbeid til om lag 140 bygningsarbeidere med en topp bemanning på 300 personer.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Prosjektleder Ketil Fjeld Distriktssjef Tor Breilid
Veidekke ASA Selmer ASA
Tlf. 69 12 66 66 Tlf . 69 15 00 33
Mobiltlf. 917 34 453

Abonner