Veidekke øker aktiviteten på Kårstø gassprosesseringsanlegg

Statoil har tildelt Veidekke Entreprenør AS kontrakt for bygge- og anleggsarbeidet ved utvidelsen av Kårstø gassprosesseringsanlegg i Tysvær i Rogaland i forbindelse med utbyggingen av Kristin-feltet på Haltenbanken. Kontrakten har en verdi på i overkant av 200 mill. kroner.
Statoil har inngått kontrakten på vegne av Gassco AS, som er operatør for Kårstøanlegget, og Gassled - partnerskapet som eier storparten av infrastrukturen for norsk gasstransport.


Hovedelementene i arbeidene består av grave- og gjenfyllingsarbeider, betongarbeider, installasjoner i bakken, fundamentering for moduler og bygging av ulike prosessbygninger for utbyggingsprosjektet KEP2005 (Kårstø Expansion Project). I tillegg kommer veier og plasser og midlertidige arbeider i forbindelse med transport av tungt utstyr.


Anleggsarbeidet begynner i august i år og vil pågå fram til oktober 2004. Om lag halvparten av arbeidskraften knyttet til Veidekke og underentreprenører vil ha lokal tilhørighet. På topp vil det bli engasjert ca. 230 personer på prosjektet.


Kontrakten har en verdi på i overkant av 200 mill. kroner.


- I tillegg til denne kontrakten er Veidekke allerede representert på Kårstø gassprosesseringsanlegg i og med at vi har en vedlikeholdskontrakt som gjelder frem til september 2006. Vi er derfor meget glad for å ha blitt tildelt denne nye kontrakten, som betyr mye for sysselsettingen i distriktet, sier distriktssjef Ove Nedrebø ved Veidekkes distriktskontor i Haugesund.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Klaus Hansen, direktør Spesialprosjekt,
Veidekke Entreprenør AS, mobil 909 88 267
Ove Nedrebø, distriktssjef,
Veidekke Entreprenør AS, mobil 957 02 906
Eldgrim Ødemotland, seksjonsleder,
Veidekke Entreprenør AS, mobil 920 28 560

Abonner