Veidekke øker satsingen i nærings- og boligeiendom

Veidekke styrker sitt engasjement i eiendommer for nærings- og boligbygging, og har utvidet sitt eierengasjement og gått inn i nye utbyggingsprosjekter i Oslo, Ski, Nittedal og Stokke.

I Ski har Veidekke kjøpt 35 mål av Atlas Copcos eiendom på Langhus. Eiendommen kan bygges ut med inntil 20.000 kvadratmeter næringslokaler. Veidekke har samtidig kjøpt seg inn med 29 prosent eierandel i Atlas Copcos eiendom, som inkluderer et lager- og kontorbygg på i alt 19.000 kvadratmeter. Veidekkes heleide byggetomt er skilt ut fra dette arealet.

I samarbeid med Profiergruppen har Veidekke gått inn i et utbyggingsprosjekt i Nittedal. Det dreier seg om Mo Senter, et kjøpesenter på 5.500 kvadratmeter næringslokaler i to plan, som Veidekke bygger for Profier-selskapet Nittedal Utvikling. I tilknytning til senteret bygges et næringsareale på 2.450 kvadratmeter. Veidekke har sikret seg utbyggingsretten til, og vil stå som byggherre for, inntil 63 boliger fordelt på tre etasjer over og ved siden av dette næringsarealet.


I Borgeskogen Næringspark i Stokke utenfor Tønsberg har Veidekke kjøpt 15 mål tomt og bygger et lagerbygg på 6.400 kvadratmeter som er 100 prosent utleid til Adelsten. Adelsten har opsjon på å øke lagerarealet til 15.000 kvadratmeter, og Veidekke har opsjon på å øke tomtearealet tilsvarende.

Veidekke har dessuten solgt sin 50 prosent andel i Fosskvartalet i Lier. Salget vil gi en regnskapsmessig gevinst på 7 mill. kroner som inntektsføres i 1. kvartal 1999.

Abonner