Veidekke overtar 70% av aksjene i A/S Valdresbygg

Veidekke ASA har inngått avtale om å kjøpe 70% av aksjene i entreprenørbedriften A/S Valdresbygg på Leira. Kjøpet gjennomføres pr. 1. januar 2000. Veidekke har opsjon på kjøp av de resterende aksjene som eies av daglig leder og sentrale medarbeidere i bedriften, om tre år .


- Veidekke er fra før etablert med avdelinger på Ringerike, Hallingdal og Moelv, og Valdresbygg på Leira glir derfor naturlig inn i vår strategi om å være aktive i hele markedet på indre østlandet, sier Pål P. Syse, direktør for Forretningsutvikling Bygg/Anlegg i Veidekke.


- Vi ser at vi kan oppnå store markedssynergier i samspillet med våre andre avdelinger, blant annet vil vi kunne være mye mer fleksible og mindre utsatt for svingninger i markedet, i og med at de fire avdelingene ligger i nær "pendleravstand" fra hverandre, legger han til.
Veidekke utfører og har tidligere utført flere byggeoppdrag i Valdres, særlig på Beitostølen.

A/S Valdresbygg vil fortsette driften under samme navn som før. Veidekkes aksjeovertakelse får ingen konsekvenser for de ansattes arbeidsforhold. Knut Lie fortsetter i sin stilling som daglig leder. Regiondirektør Per Johan Plünnecke blir ny styreformann i bedriften. Virksomheten vil bli organisert som en avdeling under Distrikt Buskerud i Region BVT i Veidekke.

Abonner