Veidekke partner i BA-Torget

Veidekke har gått inn som partner i BA-Torget, en elektronisk torgplass som skal betjene bygg- og anleggsbransjen i Norge. BA-Torget vil bli Norges største møteplass for BA-næringen. Hovedmålet med BA-Torget er effektivisering av prosessene og kommunikasjon i BA-næringen gjennom etablering av et lett tilgjengelig informasjonstorg, basert på moderne informasjons-teknologi.

BA-Torget er en elektronisk markedsplass, basert på Internett. Her finnes alt fra spiker til de siste byggforskriftene. BA-Torget finner frem og oppdaterer linker til interesseområder slik at man slipper å bruke tid på å surfe på Internett. Finmaskede menyer gir adgang til fire hoved-grupper: Offentlige tjenester, produkter, bedrifter og informasjon. Her finnes blant annet Web-Hva-Hvor, som er bransjens svar på telefonkatalogens Gule Sider. Basen inneholder også oversikt over sentralt godkjente bedrifter.

Veidekke vil ha ansvaret for å utvikle byggeprosessen, som er et nytt område på BA-Torget. Området vil inneholde beslutningsstøtte for ulike deler av byggeprosessen fra idé til prosjek-tering, bygging og drift. Deler av Veidekkes interne kunnskaps- og erfaringsdata vil bli gjort offentlig tilgjengelig gjennom BA-Torget.

BA-Torget skal drives på kommersiell basis hvor brukerne betaler for de tjenester de bruker.

Abonner