Veidekke reduserer rentebærende gjeld:


Undertegning av endelig avtale om salg er planlagt innen utgangen av 1. kvartal 2002 og vil innebære at det blir etablert et nytt holdingselskap, Nordic Shelter Solutions Holding, hvor Veidekke deltar med ca. 30% eierandel. Også ledelsen i det nye selskapet vil delta på eiersiden.


- Salget av forretningsområdet Værbeskyttelse er et ledd i arbeidet med å få til en økt konsentrasjon omkring kjernevirksomheten i Veidekke, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne Giske.


- Dette forretningsområdet kom inn i Veidekke gjennom vårt oppkjøp av Stavdal i 2000, og vil med salget til våre finske partnere få en riktigere plassering i forhold til virksomhetens ledelse som i stor grad er lokalisert i Finland. Den nye eierstrukturen vil etter vår mening gi selskapet bedre muligheter til videre vekst og utvikling, legger Giske til.


Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Veidekke ASA, konserndirektør Økonomi/Finans, Arne Giske,
tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526
Veidekke ASA, konserndirektør Kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360
Helmet Business Mentors Oy/Partner Pentti Kulmala,
tlf. +358 400 321 554

Abonner