Veidekke rehabiliterer Granfosstunnelens sydgående løp

Veidekke rehabiliterer Granfosstunnelens sydgående løp

Veidekke er tildelt kontrakten for ny vann- og frostsikring av sydgående løp av Granfoss-tunnelen i entreprise for Statens vegvesen Oslo. Kontrakten er på 33 mill. kroner eksklusive mva. Arbeidene er allerede igangsatt, og omfatter montering av ny vann- og frostsikring, i form av prefabrikkerte, isolerte betongelementer og PE-skum påført sprøytebetong.

Betongelementene er av samme type som Veidekke tidligere har benyttet i Nordbytunnelen og Bekkestutunnellen. I tunnelhvelvet skal det monteres PE-skum som armeres og påføres sprøytebetong i 70 mm tykkelse. Rehabiliteringen omfatter totalt 1.950 meter tunnel og inkluderer også forarbeider, fundamentering for elementmontasje og montering av nye kabelbroer.

Arbeidene skal være ferdigstilt til 10. januar 1999 og vil beskjeftige i alt ca. 50 personer fra Veidekke og underentreprenører.


VEIDEKKE ASA

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt
prosjektleder John Petter Holtmon,
Divisjon Anlegg, telefon: 67 15 41 00, mobiltelefon 900 88 716.

Abonner