Veidekke satser på informasjonsveien: Tilbyr alle ansatte hjemme-PC


Veidekke

Som det første av de store entreprenørselskapene i Norge, går Veidekke nå ut med tilbud om hjemme-PC til 3.100 ansatte, enten i form av hjemlån i tre år eller kjøp ved et rentefritt lån. Tilbudet om hjemlån gjelder de som har behov for PC i arbeidssituasjonen, kjøpstilbudet gjelder de som ikke bruker PC i arbeidet.

- Veidekke har som mål å være den ledende entreprenøren i Norge. Som et ledd i å nå dette målet, må Veidekke også være ledende i bruken av IT i byggebransjen. PC'en blir et stadig viktigere verktøy når Veidekke skal løse sine arbeidsoppgaver, og for at bedriften skal kunne fortsette å forbedre og utvikle seg innen de fire prioriterte områdene ledelse, kunderelasjoner, forsyning og fagkompetanse, sier adm. direktør Terje R. Venold.

Foruten fullt utstyrt multimedia PC med det siste innen teknologi og brukervennlighet, følger det med fargeskriver, programvare, Internettabonnement og en opplæringspakke basert på CD-ROM. Tilbudet innebærer også en forpliktelse. Gjennomført selvstudium må bekreftes på egen kursside på Internett. Alle obligatoriske kurs skal være gjennomført etter et halvt år.

- Hjemme-PC prosjektet innebærer en investering på om lag 15 mill. kroner for Veidekke, alt ettersom hvor mange som benytter seg av tilbudene. Jeg er sikker på at denne investeringen vil gi avkastning i form av økt kompetanse blant våre PC-brukere, noe som både bedriften og ikke minst, den enkelte ansatte selv vil ha stor nytte av, sier Venold.

- Veidekke er for øvrig i gang med å innføre Windows 95 på alle konsernets PC'er. For PC-brukeren betyr det en ny hverdag, med behov for videre opplæring og kurs. Dette er nødvendig for at Veidekke skal holde og styrke sin posisjon i fronten av IT-utviklingen, sier Venold.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Økonomidirektør Dag Andresen, telefon 66 98 53 00, mobil 915 51 410
IT-sjef Lise Leirvik Gård, telefon 66 98 53 00, mobil 913 44 179.
VEIDEKKE ASA

Abonner