Veidekke selger 50 % av aksjene i Ramirent

Veidekke har i dag solgt 1.100.000 aksjer i maskinutleieselskapet Ramirent Oyj til kurs 19,25 Euro. Salget vil gi en gevinst på 35 mill. kroner og frigjør 170 mill kroner i likviditet.
Veidekke ser seg godt fornøyd med å realisere en betydelig gevinst gjennom aksjesalget og redusere den eksponering investeringen har medført. Ramirent har utviklet seg positivt i den perioden Veidekke har vært aksjonær i selskapet, hvilket er gjenspeilet i Ramirents kursutvikling.


Vi har fortsatt tro på verdiskapende utvikling i Ramirent, og vi ønsker av den grunn fortsatt å ha en betydelig eierpost i selskapet. Etter salget har Veidekke gjenværende 1.042.857 aksjer (8,05 %) i Ramirent.


Salget medfører en ytterligere styrking av den finansielle posisjonen i selskapet. Veidekke har tro på økt investeringsnivåer fremover blant annet innen utvikling av egenregiprosjekter bolig. Midlene salget medfører vil av den grunn beholdes i selskapet som basis for videre utvikling og vekst i våre kjerneområder.


Kontaktpersoner:


Konserndirektør Økonomi/Finans, Arne Giske,
tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526
Finansdirektør Jørgen G. Michelet,
tlf. 21 05 77 22 / 917 43 856
Konserndirektør Kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner