Veidekke selger Sj&oslash;lyst Alle:<br>Realiserer gevinst p&aring; 90 millioner kroner<br>Veidekke

Veidekke selger Sjølyst Alle:Realiserer gevinst på 90 millioner kroner

Veidekke ASA og samarbeidspartneren AS OTAS inngikk i dag avtale om salg av de fem prosjekterte byggene på den gamle NEBB-tomta på Skøyen i Oslo til Samvirke forsikring. Ferdig utviklet vil området ha en verdi på 920 millioner kroner. Veidekke realiserer ved salget en gevinst på 90 millioner kroner. Salget får regnskapsmessig virkning fra 1. januar 1997.

"Vi har fått en tilfredsstillende pris i dagens marked og får med dette salget ut de merverdiene av prosjektet som vi ønsker", sier administrerende direktør Terje R. Venold i Veidekke. Sjølyst Alle er Veidekkes største utviklingsprosjekt på eiendomssiden.

I følge avtalen med Samvirke forsikring skal Veidekke som totalentreprenør ferdigstille prosjektet, som består av i alt fem bygg. Det første bygget, Norsk Bransjesenter ferdigstilles i januar, og det andre bygget, Scandic Hotel, blir fullført i oktober 1997. Det tredje bygget, der bl.a. Levis skal inn, overleveres i november 1997. I det fjerde bygget har Veidekke inngått en fem års leieavtale for sitt nye hovedkontor. Bygget igangsettes i februar/mars 1997, og Veidekke regner med å flytte inn i oktober 1998. Det femte bygget ventes igangsatt i annet halvår 1997.

Totalt representerer prosjektet entreprenørkontrakter for nær en halv milliard kroner for Veidekke, hvorav det gjenstår å utføre arbeider for om lag 250 millioner kroner.

Den gevinsten som nå blir realisert, refererer seg til et prosjekt som er utviklet gjennom flere år. Den første avtalen om kjøp av tomter ble inngått i 1993, og etter en utviklingsperiode på vel to år, ble det første bygget igangsatt i november 1995.

"Inntektene fra eiendomsvirksomheten vil naturlig nok ikke fordele seg likt fra år til år. Vi vil nå få en betydelig gevinst i 1997, men til gjengjeld et lavere resultat i eiendomsvirksomheten de neste par årene. Vårt resultatmål for eiendomsvirksomheten i 1997 var basert på salgsgevinst for kun ett av byggene i Sjølyst Alle. Den betydelige positive effekt salget av hele prosjektet vil ha for selskapets resultat i 1997, betyr ikke at vi har mindre fokus enn tidligere på resultatoppnåelse i de øvrige virksomhetsområdene," fremholder Venold.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:
Adm. direktør Terje R. Venold, Veidekke, tlf. 66 98 53 00, mobil 905 82 323
Divisjonsdirektør Leif E. Johansen, Veidekke, Divisjon Eiendom, tlf. 66 98 53 00, mobil 920 17 641
Finansdirektør Jørgen G. Michelet, Veidekke, tlf. 66 98 53 00, mobil 906 91 117
Billingstad, 19. desember 1996

Abonner