Veidekke skal bygge Bjønnesåsen Bo- og behandlingssenter

Veidekke Entreprenør AS har tegnet kontrakt med Nøtterøy kommune om bygging av Bjønnesåsen Bo- og Behandlingssenter på Nøtterøy. Kontraktssummen er 33,5 mill. kroner ekskl. mva.
Kontrakten omfatter så vel nybygg som ombygging av eksisterende bygningsmasse. Senteret skal ha i alt 24 boenheter for senil demente, fordelt på tre avdelinger. I tillegg skal det bygges dagsenter i underetasjen, og en sidebygning skal bygges om til å romme til 10 hybler.


Eksisterende bygning har to etasjer, bestående av 1. etasje og kjeller under ca 2/3 av bygget. Hovedbygningen er på ca. 1.920 m2 og skal utvides med ca. 640 m2. Sidebygningen som skal rehabiliteres, er på ca 700 m2.


Arbeidene settes i gang 5. januar 2004 og skal være avsluttet til 26. november samme år.


For nærmere informasjon, vennligst kontakt:


Prosjektleder Pål Rogne-Renna,
Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Vestfold
telefon 33 30 79 62 eller mobil: 91 57 92 44.

Abonner